Auditor Energetic Pentru Cladiri

Elaborez certificate energetice, expertize energetice si audituri energetice pentru orice tip de cladire in judetul Harghita, judetul Covasna, Judetul Mures;

Elaborez certificate energetice in intervalul de 12- 48 de ore pentru case de locuit si apartamente situate in judetul Harghita;

Numele meu este Szekely Szabolcs si sunt atestat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) ca auditor energetic, avand gradul profesional I.
Fiind auditor energetic atestat cu gradul profesional I. pot sa emit certificate energetice si sa realizez audit energetic atat pentru locuinte (apartamente, case de locuit, etc.), cat si pentru alte tipuri de cladiri.

Sunt inginer constructor diplomat, absolvent al Universitatii Tehnice din Cluj Napoca, Faculatea de Constructii, avand peste 8 ani experienta in domeniul constructiilor.

Certificatul de performanta energetica a cladirii

Document tehnic care are un caracter informativ si ofera date cu privire la consumurile energetice ale cladirii. O altă componentă importantă înscrisă în document sunt emisiile de CO2. Certificatul energetic se întocmeşte la recepţia lucrărilor şi este valabil pentru o perioadă de maxim 10 ani. Certificatul energetic este obligatoriu a se prezenta atunci când au loc operaţiuni de închiriere şi vânzare – închiriere. În cazul clădirilor publice este obligatoriu a se prezenta aceste documente la loc vizibil publicului în interiorul construcţiei.

Auditul energetic al cladirii reprezinta o procedura specifica, avand ca scop obtinerea datelor privind:

  1. a) profilul consumului energetic al cladirii;
  2. b) identificarea si cuantificarea masurilor pentru realizarea unor economii de energie;
  3. c) raportarea rezultatelor.

Auditul energetic al cladirii se realizeaza, dupa caz, pe baza datelor extrase din cartea tehnica a constructiei sau, in lipsa acesteia, in baza releveului cladirii.

Auditul energetic al cladirii cuprinde:

  1. a) analiza termica si energetica a cladirii, pe baza careia se elaboreaza certificatul de performanta energetica a cladirii, denumit in continuare certificat;
  2. b) stabilirea masurilor in vederea cresterii performantei energetice a cladirii, cu estimarea costurilor, a economiei de energie, precum si a duratei de recuperare a investitiei. Auditul energetic al cladirii se finalizeaza cu raport de audit energetic.

In vederea obtinerii Autorizatiei de construire, pentru modernizarea unei cladiri existente este necesara elaborarea unui Raport de Audit Energetic. In acest mod, investitorul este informat inca din faza de proiectare de performanta cladirii, avand posibilitatea reducerii costurilor de exploatare a cladirii prin alegera optima a solutiilor tehnice